Nokia C3, Nokia X5 And Nokia E72 Cut Down Price with 0% Installment at Nokia Store and Global Teleshop With Mega

Nokia C3, Nokia X5 And Nokia E72 Promo


Nokia C3, Nokia X5 And Nokia E72 Cut Down Price with 0% Installment at Nokia Store and Global Teleshop With Mega


The price of Nokia C3, X5 and E72 cut down from 29 October - 1 November 2010 at Nokia Store and Global Teleshop with Mega

Here are the prices:

Nokia C3 Rp1,140,000

Nokia E72 Rp3,515,000

Nokia X5 Rp1,852,00